Tallinnas/Harjumaal/Raplamaal transport alates 65€ tasuta!

Rikets Tootmine OÜ projekti omatoodangu turustusvõimaluste arenduseks lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu kaasfinantseeritakse MAK 2014-2020 meetme 16.4 vahenditest.

Projekti 616420790045 raames on koos turustuspartneriga OÜ Flores Aed kavandatud:

a) toodete turustamiseks ja müügiedendustegevuste elluviimiseks vajaliku välitelgi ja puhurkütteseadmete ostmine;

b) müügistendide- ja laudade ostmine lillede turustamiseks sisehallis ning välitingimustes;

c) toodete turustamiseks vajalike kassasüsteemide ja müügitarkvara hange ja juurutamine;

d) lõikelillede turustamiseks vajalike  jahutussüsteemide ostmine;

e) projekti juhtimise ja haldamisega seotud tegevused, sh tootmisplaani ja ühismüügi detailsem kavandamine ning töötajate koolitused uue turustuskorralduse ja müügisüsteemi juurutamiseks.

Projektiga saavutatavad tulemused:

a) teostatud ja inventariseeritud on partneraiandite juures asuvad otsetusrustuse müügikohad;

b) juurutatud on ühisturustuseks vajalik kassa- ja tarkvarasüsteem ning kasutusele on võetud jaemüügiks vajalik triipkoodisüsteem;

c) rakendatud on partnerite komplementaarne tootmis- ja müügiplaan, mis suurendab tootmisefektiivsust, parandab hooajalist tootmis- ja müügipaindlikkust ning võimaldab paremini reageerida nõudlusmuutustele;

d) kohapealne aiandimüük on  korraldatud nii, et klientuur ja töötajad saaksid vajadusel hoida viirusohu ennetamiseks ka vajalikku füüsilist distantsi;

e) projektijuht on taganud uutele turustussüsteemidele sujuva ülemineku ning viinud töötajatele läbi koolitused ja väljaõpped.

Projekt nr 64001900116

Projekti nr 64001900116 sadevee rakendamisel ning taastuvenergial põhineva ökoloogilise iseteeninduspesula seadmestiku soetamiseks ja paigaldamiseks kaasfinantseeritakse MAK meetme 6.4 vahenditest. Investeeringu tulemusena rajatud selvepesula teenused mitmekesistavad ja täiendavad Rikets Tootmine OÜ senist majandustegevust.